Biblioteka Szkolna im. Wandy Kamoli
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu

Katalog

Katalog naszej biblioteki jest dostępny na portalu edukacyjnym "Wrocławska Edukacja"
pod adresem 
www.edu.wroclaw.pl

Jest to katalog centralny Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego, który pozwala przeszukiwać jednocześnie bazy biblioteczne wszystkich placówek edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Wrocław.
Można także zawęzić poszukiwania tylko do naszej biblioteki, zaznaczając w polu "biblioteka" Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5.

Więcej informacji na temat korzystania z katalogu znajdziesz pod adresem:
 
http://prezi.com/9rsk6hekut6f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share