Biblioteka Szkolna im. Wandy Kamoli
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu

Linki

 
Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE)
Otwarte Zasoby Edukacyjne to materiały dostępne na otwartych licencjach mające formę podręczników, kursów online, testów, multimediów, oprogramowania i innych narzędzi, które można wykorzystać w procesie nauczania i uczenia się.
link do OZE:http://otwartezasoby.pl/

Biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe to systemy informacyjno-biblioteczne udostępniające książki
i inne materiały w postaci cyfrowej. Głównym celem ich tworzenia jest dostęp do zabytków piśmiennictwa i zasobów edukacyjnych.
Przeglądając kolekcje poniższych bibliotek cyfrowych przekonasz się, że zawierają one np. teksty utworów, lektur, reprodukcje malarstwa.


Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
http://www.polona.pl 

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
http://monika.univ.gda.pl/~literat 

Wolne Lektury
http://www.wolnelektury.pl 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
http://www.dbc.wroc.pl 

Europeana - biblioteka europejska
http://www.europeana.eu 

Federacja Bibliotek Cyfrowych
http://fbc.pionier.net.pl 

Wykaz bibliotek cyfrowych o zasięgu międzynarodowym, narodowym oraz instytucjonalnym
http://www.ebib.info/content/view/280/79